Decyclomedia Foundation:Decyclomedia Incubator/Deciclopedia Galega/Drama

From Decyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Dramatic Encyclopedia é un dos idiotas de internet. Son editores idiotas que non saben facer lulz. ¿Ha? Non?