Decyclomedia Foundation:Decyclomedia Incubator/Deciclopedia Galega/Wiki

From Decyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Un wiki (/ˈwiki/) é unha linguaxe de culo que se usa nun sitio web que contén hipertexto e hipervínculos, para o seu uso co software wiki, no que os usuarios modifican o contido e a estrutura directamente mediante un navegador de culo, editado coa axuda dun pito de enriquecidos. texto. O ass wiki é un tipo de sistema de contido, pero difire da maioría dos outros sistemas deste tipo, incluído o software de blogs, no que o contido se crea sen ningún cu ou cu definido.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA[edit source]