Decyclomedia Foundation:Decyclomedia Incubator/Deciclopedia Galega/Wiki ddddddddddd

From Decyclopedia
Jump to navigation Jump to search

é unha merda raro en internet, só penso que a calidade non é mellor que a cantidade, mentín, morto, lulz, non son tan gracioso, non ten en conta iso